Håpet, Eidsvoll Verk


Israels Venner på Øvre Romerike

Haugvegen 31

2070 Råholt


Organisasjonsnummer: 997 447 808


Internett: www.ivør.no 


E-post: post@ivor.no

Veibeskrivelse til steder hvor vi har IVØR møter

Pinsekirken Håpet, Eidsvoll Verk


Adresse: Trondheimsvegen 303, 2074 Eidsvoll Verk

Håpet ligger ca. 500 meter nord for Eidsvoll Verk stasjon, på veien mot Eidsvollsbygningen.

Bildet viser Håpet slik du møter det når du kommer kjørende sørfra.