Håpet, Eidsvoll Verk

Veibeskrivelse til steder hvor vi har IVØR møter

Pinsekirken Håpet, Eidsvoll Verk


Adresse: Trondheimsvegen 303, 2074 Eidsvoll Verk

Håpet ligger ca. 500 meter nord for Eidsvoll Verk stasjon, på veien mot Eidsvollsbygningen.

Bildet viser Håpet slik du møter det når du kommer kjørende sørfra.