Møter høsten 2018

Lørdag 1. september kl.18:00

Taler: Ola Tulluan fra

    Norsk Luthers Misjonssamband (NLM).

Tema: "For jøde først og så for greker".

Sted: Fagerholt Misjonshus

    på Styri i Eidsvoll.

Lørdag 27. oktober kl. 18:00

Taler: Terje Berg

Sted: Pinsekirken Betel Auli (Betelkirken)

Tema: "Israel i Guds frelsesplan –

           de to oljetrærne i Rom 11"

Lørdag 1. desember kl. 18:00

Taler: Øyvind Bernatek

    fra Hjelp Jødene Hjem (HJH).

Sted: Pinsekirken Sion, Kløfta.

Tema: "Hjelp Jødene Hjem - vi hjelper

    dem hjem og vi hjelper dem hjemme".

Sangkrefter: "Glade Røster" fra Fyrtårnet-

    Frelsesarmeen Eidsvoll.

Program for høsten 2018

Møteinvitasoner

Klikk på bildet for å se i full størrelse