Formål

 IVØR


Israels Venner på Øvre Romerike ble stiftet 22 September 2001

og er en upolitisk, uavhengig forening som vil vise omsorg for det Jødiske folk og Israel.


Formål:


Å formidle Bibelens syn at Jødene er Guds utvalgte folk og at landet Israel er løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid. Vi støtter derfor det Jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel, og deres rett til å leve innenfor trygge og anerkjente grenser.


Å fremme forståelse for og kjærlighet til det Jødiske folk og Israel.


Å formidle sannferdig og allsidig informasjon om Israel og om spørsmål i forbindelse med konflikten i Midtøsten.


Å støtte organisasjoner som deler IVØRs grunnsyn og formål.