Hjem

IVØR

1. Mos 12, 3:

Jeg vil velsigne

dem som

velsigner deg

Kopi av presentasjonen "Regla",

"Noen dokumenterte historiske hendelser: 1917-1967"

Presentert på møtet i Jessheim kirke lørdag 12/3

- Kopi er på siden "Nyheter og informasjon"

Israels Venner på Øvre Romerike er en upolitisk, uavhengig forening som vil vise omsorg for det Jødiske folk og for Israel med utgangspunkt i:


Jesaja 40, 1-3:

Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!


Jesaja 62, 6:

På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!