Bli medlem

Medlemskap!


Alle enkeltpersoner som deler IVØRs grunnsyn og formål kan bli medlem!

Medlemskontingenten er på NOK 100,- per medlem per år

og betales inn på konto 1644 03 79293


Klikk her for å komme til innmeldingsskjema.


Hva venter du på?

Vi venter nettopp på deg!

Klikk her for å komme til innmeldingsskjema!