Håpet, Eidsvoll Verk

 

Israels Venner på Øvre Romerike

Haugvegen 31

2070 Råholt

 

Organisasjonsnummer: 997 447 808

 

Internett: www.ivør.no

 

E-post: post@ivor.no

Veibeskrivelse til steder hvor vi har IVØR møter

Pinsekirken Håpet, Eidsvoll Verk

 

Adresse: Trondheimsvegen 303, 2074 Eidsvoll Verk

Håpet ligger ca. 500 meter nord for Eidsvoll Verk stasjon, på veien mot Eidsvollsbygningen.

Bildet viser Håpet slik du møter det når du kommer kjørende sørfra.